моторист (машиніст) 1,2 класу


Курси мотористів (код професії 8340)

Кваліфікована робота в морі без морської освіти неможлива. Навіть для пересічних професій потрібно підтвердити свою кваліфікацію відповідними документами.

На курсах можна пройти навчання за професією моторист другого та першого класу.
Термін навчання -  8 місяців.

Документи, необхідні для вступу на курси:

  1. Копія паспорта громадянського (1,2 стор.; прописка)
  2. Копія ІНН (ідентифікаційний код)
  3. Копія закордонного паспорта або англійський варіант прізвища та ім’я на копії сертифікату
  4. Копія документа про освіту ( атестат ) + додаток з оцінками
  5. Копія приписного посвідчення (або військового квитка)
  6. Медкомісія - форма О-86у або копія медичної книжки
  7. 2 фото (3х4) (матове, кольорове)
  8. Копія послужної книжки (12 місяців практики) (для 1-го класу)

Заняття починаються по мірі комплектування груп. 

Форма навчання – вечірня.

Вартість навчання Ви можете дізнатися в тарифах (вартість навчання у 2017 році може дещо збільшитися у зв’язку с підвищенням тарифів на комунальні послуги).

Моторист (машиніст) 2-го класу

Вартість навчання – 6000,00 гривень
Термін навчання – 25 тижнів, з них 8 — виробничої практики

Про курсову підготовку з професії Моторист (машиніст) 1-го класу Ви можете дізнатися окремо за вказаним номером телефону.
  

Контактна інформація:     (044) 425-54-27


Адреса: м. Київ, вул. Братська, 12  ( Київське вище професійне училище водного транспорту) навчальна частина


Посадова інструкція - Моторист (машиніст) 2-го класу

1. Загальні положення

1.1. Посада"Моторист 2-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційнівимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Первиннапрофесійна підготовка. Стаж роботи на суднах у складі машинної команди - неменше 2 місяців. Стаж роботи на судні повинен бути пов'язаним із функціяминесення ходової машинної вахти під керівництвом кваліфікованого механіка(суднового) або особи рядового складу вищої кваліфікації. Екзаменаційнівипробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку йдипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання свідоцтва прокваліфікацію та інших документів. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи будови судна;
      - призначення, будову й особливості роботиголовних енергетичних установок і допоміжних механізмів;
      - призначення, будову й дію різноманітнихпередач потужності від головних двигунів на гребні вали,контрольно-вимірювальних приладів суднових енергетичних установок;
      - призначення й будову валопроводів і судновихрушіїв;
      - основи фізичних процесів, що відбуваються всуднових двигунах внутрішнього згоряння;
      - термінологію, яку застосовують у машинномувідділенні;
      - дії під час аварій та шляхи евакуації ізмашинних відділень;
      - англійську мову (морську специфіку) в обсязі,необхідному для розуміння команд;
      - основи електротехніки та електроустаткуваннясуден;
      - призначення суднової сигналізації, яка зв'язуємашинне відділення з містком судна;
      - розташування на судні аварійно-рятувального,протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання запризначенням;
      - інструкції з експлуатації, правила технічногообслуговування й ремонту суднових технічних засобів.

1.4. Призначаєтьсяна посаду та звільняється з посади наказом по організації(підприємству/організації).

1.5. Підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керує роботою_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Під часвідсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яканабуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконанняпокладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь унесенні вахти в машинному відділенні згідно із судновим розкладом.

2.2. Обслуговуєголовну енергетичну установку та допоміжні механізми, допоміжні котли йтехнічні засоби, які забезпечують їх роботу.

2.3. Бере участь утехнічному обслуговуванні та ремонті суднових технічних засобів.

2.4. Здійснюєтехнічне обслуговування механізмів, які закріплено за ним судновим розкладом.

2.5. Забезпечуєбезперервну роботу механізмів на заданих режимах і вживає заходів щодо усуненнянедоліків у їх роботі.

2.6. Підтримує вмашинному відділенні чистоту й порядок.

2.7. Вживає заходіву разі загрози аварії, надходження забортної води, пожежі або іншої небезпекидля життя людей у машинному відділенні.

2.8. Проводитьпідготовку систем пожежогасіння до дії.

2.9. Знає, розумієі застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає івиконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища,дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

Моторист (машиніст)2-го класу має право:

3.1. Вживати діїдля запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Отримувати всіпередбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вимагатисприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вимагатистворення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадовихобов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Знайомитися зпроектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Запитувати іотримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїхпосадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підвищуватисвою професійну кваліфікацію.

3.8. Повідомлятипро виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вноситипропозиції щодо їх усунення.

3.9.Ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаноюпосадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

Моторист (машиніст)2-го класу несе відповідальність за:

4.1. Невиконанняабо несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та(або) невикористання наданих прав.

4.2. Недотриманняправил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки,виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розголошенняінформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься докомерційної таємниці.

4.4. Невиконанняабо неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації(підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5.Правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чиннимадміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завданняматеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановленихчинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Неправомірне використання наданих службовихповноважень, а також використання їх в особистих цілях.

Посадова інструкція - Моторист (машиніст) 1-го класу

1. Загальні положення

1.1. Посада "Моторист 1-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на суднах за професією моториста (машиніста) 2 класу - не менше 6 місяців. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання свідоцтва про кваліфікацію та інших документів.

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
- будову суднових двигунів внутрішнього згоряння й правила їх експлуатації;
- основні несправності суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем, способи їх виявлення та усунення;
- процедури несення вахти в машинному відділенні;
- призначення та розташування трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем;
- основи електроустаткування суден і суднової автоматики;
- призначення й будову приладів автоматики суднових двигунів внутрішнього згоряння й допоміжних котлів;
- слюсарну справу й технологічну послідовність під час ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв, суднових систем та їх арматури;
- основи такелажних і малярних робіт;
- основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища;
- англійську мову (морську специфіку).

1.4. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Несе вахту в машинному відділенні згідно з судновим розкладом.

2.2. Обслуговує головну енергетичну установку та допоміжні механізми, допоміжні котли й технічні засоби, які забезпечують їх роботу, керує ними.

2.3. Обслуговує суднові системи та керує клапанами суднових систем.

2.4. Обслуговує електроустаткування машинних приміщень.

2.5. Бере участь у технічному обслуговуванні й ремонті суднових технічних засобів.

2.6. Виконує слюсарно-монтажні роботи з ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

Моторист (машиніст) 1-го класу має право:

3.1. Вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

Моторист (машиніст) 1-го класу несе відповідальність за:

4.1. Невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях. скачать софт